Shop Mobile More Submit  Join Login
Pack cover - Gift hpbd for eun and niki by eringuyen Pack cover - Gift hpbd for eun and niki by eringuyen
:party: HPBD anh niki đẹp rai :v và én cưng của riri :"x :party:
Cover 1 + 2 only for :iconeunnie-baby:
Cover 3 + 4 only for :iconnikibigbanggd:
Ngu văn lắm '-.- nên riri này chỉ biết chúc 2 tình yêu có sn vui vẻ :"x
-------------------------------------------------------------
đôi lời lảm nhảm lải nhải '-.-
Link lẻ : imgur.com/a/MWBbF
Coloring : by me and :iconximi0k: ( cover 1 t pha psd '-.- )
Render : by me
( Nếu cre thiếu sót jk cứ nhắc mình sẽ thêm đầy đủ )
Add a Comment:
 
:iconkamza9x:
kamza9x Featured By Owner May 16, 2014
cho mình biết tên 2 bạn trong 2 hình đầu đc ko?!
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner May 16, 2014  Student Digital Artist
đó là Luhan và Lay 
Reply
:iconkamza9x:
kamza9x Featured By Owner May 16, 2014
tks b^^ tại mình mới tìm hiểu EXO nên ngờ ngợ ^^
Reply
:iconleedolly:
LeeDolly Featured By Owner Nov 8, 2013
niki đẹp rai đại râm chớ =))
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Nov 8, 2013  Student Digital Artist
s' quên viết vế 2 -))
Reply
:iconlonasnsd:
LonaSNSD Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Digital Artist
cho ta xin stock anh đẹp trai pic 1 điiiiiiiiiiiiiii ~
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Digital Artist
con k giữ bà ơi '-.- làm khá lâu nên del hết rồi '-.-
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
Đẹp aaaaa >.< Dạo này ghê gớm vậy =))
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Digital Artist
tks a :"x em đâu có ghê gớm :v
Reply
:iconnikibigbanggd:
NikiBigbangGD Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đẹp quá chừng :o
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Digital Artist
tks a Heart 
Reply
:iconryeddh20:
ryeddh20 Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Interface Designer
đẹp nà :) cover 3 res đẹp quá :)
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 24, 2013  Student Digital Artist
tks Heart 
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
chẹp toá >.< 
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
tks Heart 
Reply
:iconponbaby:
PonBaby Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
:)
Reply
:iconsyaoran-ngo:
Syaoran-Ngo Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
tam 2 maudep. cai gi cung dep
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
tks :"x
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 23, 2013
đẹp hết nói
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
tks :"x
Reply
:iconyeol-sfp:
Yeol-SFP Featured By Owner Oct 23, 2013
kcj
Reply
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Oct 23, 2013
tao là tao ưng +2 lắm nga T^T trông tươi mát,thích mắt vl T^T *giơ ngón cái*
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Digital Artist
tks m :"x t cũng ưng cái đó với cái gd nhất 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 23, 2013
Image Size
633 KB
Resolution
980×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,022
Favourites
27 (who?)
Comments
23
Downloads
4
×