Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 11, 2013
Image Size
459 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,806 (1 today)
Favourites
102 (who?)
Comments
82
Downloads
70
×
Mah Byunnie by eringuyen Mah Byunnie by eringuyen
rối như cái mớ bòng bong '-.-
Không share res or psd
Add a Comment:
 
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Apr 15, 2014  Student Interface Designer
Kute <33
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Apr 17, 2014  Student Digital Artist
tks :3
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Apr 18, 2014  Student Interface Designer
Kcc :) (Smile) 
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
bạn ko share res vs psd thì bạn share mình stock vs png đi <3
Thằng bún đẹp quá mak =)
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Digital Artist
sr vì art này cx khá lâu rồi nên mình k còn giữ stock nữa
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Jan 24, 2014  Student Artist
ukm, vậy thôi
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Artist
Bạn có nhìu art màu xanh lá hễ ?!?
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Digital Artist
nếu bạn hỏi " bạn có nhiều art xanh lá hả " thì mình xin trả lời là : k hẳn
p/s: mình k hiểu ý bạn lắm '-.-
Reply
:iconbpigvness:
BPigVness Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Artist
Ko ý mình chỉ la bạn des nhìu art màu xanh thui ! đẹp mà
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Digital Artist
ừkm tks ~
Reply
Add a Comment: