Shop Mobile More Submit  Join Login
140823 by eringuyen 140823 by eringuyen
Làm chơi cho D.A nó đỡ mốc meo và đây là hậu qả của việc lâu ngày k động vào ps '-.-
  • +fav hoặc nhận xét nếu bạn tải về
  • cre nếu bạn sử dụng nó 
  • bạn có thể sử dụng tất cả mọi thứ trong đó miễn là không quá giống với nghệ thuật của tôi
     
  • +fav  or comment if you download
  • cre if you use 
  • you can use everything in it as long as not too similar to my art
Credit : all my fav
Add a Comment:
 
:iconbbith810:
BBith810 Featured By Owner Jun 3, 2017
Thanks
Reply
:iconticoelvis:
ticoelvis Featured By Owner Oct 1, 2016  Student
Thanks
Reply
:icon1119010897:
1119010897 Featured By Owner Oct 6, 2015
nice, thank u)
Reply
:icon2668322988:
2668322988 Featured By Owner Sep 2, 2015
thanks
Reply
:iconjenny3110:
Jenny3110 Featured By Owner Aug 24, 2014  Student Interface Designer
đẹp ghê
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Aug 24, 2014  Student Digital Artist
tks :3
Reply
:iconkayleetihun:
kayleetihun Featured By Owner Aug 23, 2014
đẹp màyyyyyyyyyyy
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Digital Artist
tks m :3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
đ. eo ghie >v<
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Digital Artist
m ns tiếng chi v :)) cơ mà tks m :3
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
đáng eo ghê T T = ))))) m hiểu nên mới tks còn gì :v con khốn :"< = ))
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Digital Artist
t là một con người thông minh mà : ))) cơ mà lần s đừng viết tiếng ng` ngoài hành tinh hại não lắm a : ))))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Interface Designer
trùi ui T^T t ng` trái đất 1000% đó cưng :"< = )))) hại não để cho não m đc thông, từ đó mới biết m thông minh được chứ :v = ))
Reply
:iconeringuyen:
eringuyen Featured By Owner Aug 23, 2014  Student Digital Artist
ây gù t thông minh từ bé k cần thông đâu m : ))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 23, 2014
Image Size
7.2 MB
Resolution
500×600
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,291
Favourites
83 (who?)
Comments
14
Downloads
284
×